Het ontstaan van Vaargroep MailLine

De vaargroep MailLine is een actieve vaargroep met inmiddels 15 enthousiaste scheepsmodelbouwers die elkaar via de mail gevonden hebben.

In 2005 kreeg Tom Boere van een kennis een tanker te koop aangeboden. Een scheepsmodel afgeleid van de Shell tanker Cardissa in de schaal 1:50 wat een modellengte oplevert van ongeveer 3,85 meter, en een vaarklaar gewicht van meer als 200 kilogram. Omdat een dergelijk groot schip alleen niet te mannen is qua transport en opslag, heeft Tom een aantal mede modelbouwers gemaild om te trachten het schip met een aantal gelijk gestemde aan te kopen. Na driftig mailverkeer tussen de diverse modelbouwers hebben 6 man besloten om het benodigde aanschaf kapitaal in te leggen, en de tanker aan te schaffen. Op dat moment is de vaargroep ontstaan, echter een naam was nog niet voorhanden. Omdat de contacten binnen de vaargroep veelal via e-mail verlopen is kort na de aanschaf van de tanker de naam MailLine als naam voor onze vaargroep gekozen.

In de loop van tijd werd de personele bezetting van de vaargroep van de oorspronkelijke 6 personen langzaam uitgebreid naar de huidige 15 personen. Op een gegeven moment was de tanker welke inmiddels “MailLine Energy” gedoopt was, toe aan een grondige renovatie. Omdat we iets meer wilden dan een tanker is deze in 1 winter tijd omgebouwd naar een kraanschip. De ‘MailLine Lifter’. Een aantal jaren was zij het middelpunt van de vaargroep en een bekend gezicht op de Nederlandse modelwateren. Helaas is de Lifter samen met de aanhanger waarin ze stond gestolen. Naast het kraanschip reisden uiteraard ook de vele eigen modellen van de vaargroep leden mee. Inmiddels bestaan de vloot van de Vaargroep MailLine uit zo’n 13 gereed zijnde varende schepen, terwijl er daarnaast nog zo’n 18 schepen in aanbouw zijn op de verschillende hobbykamers. Binnen de Vaargroep MailLine is de schaal 1:50 min of meer de standaard bouwschaal. Getracht wordt dan ook om zo veel mogelijk in de schaal 1:50 te bouwen, zodat er een realistisch samenspel is tussen de verschillende schepen binnen de vaargroep.

We hopen dat de site u een aardige indruk geeft van het plezier wat wij aan deze hobby beleven. We wensen u dan ook veel kijk- en leesplezier op onze website!